გარიგების დამრღვევი

16310

მაკკენზის შეხვედრა აგენტთან, რომელსაც სურს, რომ მას ხელი მოაწეროს ექსკლუზიურ კონტრაქტს, მაგრამ ის არაფერს მოაწერს ხელს, სანამ არ დაინახავს სწორ "ფიგურებს", რასაც ის გვთავაზობს. კერძოდ 10-12…… icnhes!