ბრიტანელები კუმინი არიან

8590

1775 წლის 18 აპრილს პოლ რევერი გახდა ამერიკული რევოლუციის გმირი. ჭეშმარიტი ისტორია ისტორიის წიგნებისთვის ზედმეტად დამთრგუნველი იყო, რადგან მას ხელი შეუწყო მისმა ჭირვეულობამ, რომელმაც ბრიტანელების ყურადღება მიიქცია თავისი კეთილსინდისიერებით.