ნატაშა ნიცა

5205

ნატაშას დახმარება სჭირდება სამზარეულოს ნიჟარაში და გაარკვია, რომ მისი ცხელი დაქორწინებული მეზობელი სანტექნიკოსია, ამიტომ ის სწრაფად ითხოვს დახმარებას და თავის მამალსაც ეხმარება.