სოლჰი კანჩინო

7772

სტუდენტი სოლი კანჩინო გადასცემს თავის ნაშრომს პროფესორს, რომელიც გაოგნებულია მის მიერ შესრულებული დიდი შრომით. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის იწყებს შეტყობინებების გაგზავნას და თამაშს მის ტელეფონზე გაკვეთილის დროს, ის ჩამორთმევს მას და ჩადის შარვალში. თუ მას ამის დაბრუნება სურს, მას მოუწევს თევზაობა მას და მის მამალს, და ამ ორიდან ერთს პირში ჩაუშვებს, ამბობს პროფესორი კენტი. მინიშნება: ის არ ჭამს ტელეფონს.