სუფთა კანონპროექტი ჯანმრთელობის შესახებ

13737

ცხელი თინეიჯერი ბავშვი იძაბება მისი მწვრთნელების დიკით